Lid worden?

Via Autarkeia blijf je makkelijk in contact met je oud-studiegenoten en kun je de verbinding met filosofie levend houden. Meerdere keren per jaar is er een inhoudelijke activiteit. Lid zijn kost maar €10 per jaar en daarvoor organiseren wij als bestuur in ieder geval:

  • Twee inhoudelijke bijeenkomsten omtrent een centraal thema
  • Een jaarlijkse borrel om bij te praten

Autarkeia blijft via het departement en de FUF op de hoogte van allerlei activiteiten. We organiseren:

  • Een borrel gezamenlijk met de FUF, zodat studenten met alumni bijvoorbeeld kunnen spreken over arbeidsmarktperspectieven, loopbaankansen en andere wegen om filosofisch actief te blijven. De alumnileden blijven via de studenten aangesloten bij het wel en wee van de universiteit en kunnen met studenten spreken over nieuwe ontwikkelingen in de wijsbegeerte, scripties en onderwerpen. We nodigen hier uiteraard ook docenten uit!
  • Het bezoek aan het FUF symposium. Dit is een inhoudelijke dag vol lezingen en mogelijkheden tot discussie.

Doe je mee? 

Vul dan het Inschrijfformulier in, stuur het op en maak dan €10 over naar IBAN-rekeningnummer : NL37INGB0002294471, ten name van Autarkeia, Steve Bikostr. 262, 3573 BG Utrecht. En stuur Lies de Regt <efderegt@gmail.com> een berichtje dat je graag lid wilt worden.

Ook bijdragen van sympathisanten zijn van harte welkom.