Lid worden?

Via Autarkeia blijf je makkelijk in contact met je oud-studiegenoten en kun je actief bezig blijven met filosofie. Meerdere keren per jaar is er een inhoudelijke activiteit. Lid zijn kost maar €10 per jaar en daarvoor organiseren wij als bestuur in ieder geval:

  • Twee lezingen omtrent een filosofisch thema
  • Twee avonden waarbij een recente alumnus iets verteld over haar of zijn scriptie
  • Met enige regelmaat zijn er stand-alone activiteiten, zoals een workshop ‘Leren programmeren voor filosofen’

Autarkeia blijft via het departement en de FUF (de studievereniging Wijsbegeerte) op de hoogte van allerlei activiteiten. Samen organiseren we verschillende activiteiten:

  • Twee gezamelijke borrels met de FUF, zodat studenten en alumni elkaar kunnen ontmoeten. We nodigen hier uiteraard ook docenten uit!
  • Het bezoek aan grote FUF activiteiten, zoals het symposium, het Filosofestival, etc. 

Lidmaatschap 
Lid worden is heel eenvoudig:

  1. Vul het Inschrijfformulier in
  2. Stuur een scan van het inschrijfformulier naar onze secretaris en penningmeester Lies de Regt <efderegt@gmail.com> OF stuur het per post naar: Autarkeia, Steve Bikostr. 262, 3573 BG Utrecht
  3. Maak €10 over naar IBAN-rekeningnummer : NL37INGB0002294471, ten name van Autarkeia, Steve Bikostr. 262, 3573 BG Utrecht

Lees hier ons privacy statement: Privacy-statement Autarkeia

We kijken uit naar je aanwezigheid op een van onze activiteiten!

Ook bijdragen van sympathisanten zijn van harte welkom.