Home

In 1996 heeft een aantal afgestudeerden van de opleiding Wijsbegeerte de alumnivereniging Autarkeia opgericht. Deze vereniging organiseert diverse activiteiten die bedoeld zijn om de filosofie onder de alumni ‘levend’ te houden, maar ook wordt getracht via dit netwerk de arbeidsmarktpositie van (toekomstige) afgestudeerden te verbeteren.

Minstens 2 maal per jaar wordt er een evenement georganiseerd. Daarnaast zijn er diverse groepen actief (zoals een leesgroep) en wordt er twee maal per jaar een Nieuwsbrief uitgegeven met onder meer korte impressies van de verschillende activiteiten die Autarkeia heeft ontplooid.

Volg ons op:
Facebook
LinkedIn (groep)
Youtube