Eerste Autarkeia blog

Hooggeachte leden,

Zoals besproken in de ALV is er nu een blog op onze website! In de nabije toekomst zullen we meer posts toevoegen.

Namens het Autarkeia bestuur,

Chris