Nieuwsbrief Maart 2021

Lezing: Paulus bij de filosofen

Datum: Donderdag 1 april

Tijd: 19.00-20.00 uur

Spreker:  Charles Vergeer

Link voor de lezing: https://meet.jit.si/paulusendefilosofen 

Inhoud:

Eind 2019 organiseerden we een lezing door Charles Vergeer over ‘Paulus bij de filosofen.’ Door de hoeveelheid materiaal en discussie lukte het echter niet om alles te behandelen, daarom hebben we Charles gevraagd een tweede lezing te geven. In deze lezing zal Charles kort teruggrijpen op wat hij eind 2019 vertelde en zijn verhaal voortzetten.

Paulus bleef aanwezig in de westerse wijsbegeerte door Augustinus, Thomas, Luther en Hegel. Vanaf Nietzsche nam hij zelfs een steeds grotere plaats in. Voor Nietzsche was Paulus de eigenlijke stichter van het christendom en golden dus de heftigste verwijten tegen dit geloof de leer en persoon van Paulus. Martin Heidegger wijdde ten tijde van het schrijven van Sein und Zeit een serie colleges aan het denken van Paulus. Giorgio Agamben schreef een fascinerend boek over Paulus en de blijvende tijd, de tijd die ons nog rest. De Nijmeegse hoogleraar filosofie Gert-Jan van der Heiden publiceerde recent een studie, Het uitschot en de geest, over Paulus onder de, vooral moderne Franse, filosofen. Derrida, Lacan, Deleuze en Jacob Taubes passeren de revue. Paulus kiest partij tegen de letter van de wet, de regels en protocollen, voor de vrijheid van de mens, de nieuwe mens tegenover de oude. Wat hij bedoelt is omstreden en vaak ook onduidelijk, Door goed te lezen poog ik nieuwe inzichten in de persoon en positie van Paulus te krijgen.

Vorige bijeenkomst  

De lezing van Daniël Cohnitz was met 22 aanwezigen zeer geslaagd! Helaas konden we de lezing niet opnemen, dit hopen we bij de volgende lezing weer te kunnen doen.

Leeskring

Net als de digitale lezing van Daniël Cohnitz is de leesclub een succes. Na Il Principe’ van Niccolo Machiavelli lazen we de Meditationes van René Descartes. Het grote filosofie gehalte werd door de kring gewaardeerd ten opzichte van de eerste tekst die is gelezen. Afgelopen week is aangevat met het derde boek, Zur Genealogie der Moral van Friedrich Nietzsche.

Ook meelezen? Op onze Drive omgeving vind je een lijst met voorstellen vanuit de leeskring!                

Afsluitend

We kijken er naar uit jullie te zien bij de lezing van Charles!

Namens het Autarkeia bestuur,

Chris Stapper

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.