Nieuwsbrief januari 2022

Lezing Jan Vorstenbosch over Helmuth Plessners “Grenzen der Gemeinschaft”

Geachte leden,

Wij zijn verheugd jullie uit te nodigen voor onze volgende lezing, door Jan Vorstenbosch! Deze zal plaatsvinden op:

Datum: donderdag 27 Januari

Tijd: vanaf 19.30 uur

Link: https://meet.jit.si/lezingjanvorstenbosch 

Abstract

In november 2021 verscheen een Nederlandse vertaling van het invloedrijke boek Grenzen der Gemeinschaft (1924) van de Duitse filosoof Helmuth Plessner (1892-1985). De vertaling is gemaakt door Jan Vorstenbosch, die het boek ook inleidde en er een groot aantal annotaties bij maakte ter verheldering. Vorstenbosch ziet in Plessners werk veel aanknopingspunten met hedendaagse discussies over identitaire politiek en liberalisme.

In deze lezing voor Autarkeia gaat Vorstenbosch dieper in op het leven en denken van Plessner, de motieven en problemen met de vertaling die hij van diens werk maakte en de actualiteit ervan.

Afsluitend

We kijken er naar uit je te zien bij de lezing van Jan op 27 Januari!

Namens het Autarkeia bestuur,

Chris Stapper

Nieuwsbrief november 2021

Autarkeia verjaardagsborrel

Datum: zondag 12 december

Tijd: vanaf 16.00 uur

Link: https://meet.jit.si/25jaarAutarkeia

Geachte leden,

Op 12 december bestaat Autarkeia 25 jaar!

5 lustrums is uiteraard iets dat je mag vieren. Groot mag vieren, als het aan het bestuur ligt. We waren daarom enthousiast begonnen aan de voorbereiding van de eerste live bijeenkomst sinds Corona. Helaas is de realiteit anders: door het snel toegenomen aantal besmettingen leek het ons onwenselijk om elkaar in levenden lijve te ontmoeten. We hebben daarom besloten op een later tijdstip een feestelijke activiteit te organiseren. Uiteraard wilden we deze verjaardag ook niet ongemerkt voorbij laten gaan, daarom zal er een live borrel plaatsvinden op bovengenoemde datum, tijd en link (via het inmiddels bekende Jitsi).

We kijken er naar uit je te spreken op 12 December!

Opname lezing Marise Raaijman

De lezing van Marise “Loving or Losing Love” is opgenomen en toegevoegd aan het Autarkeia youtube kanaal.

Klik hier om de lezing van Marise terug te kijken

Afsluitend

We kijken er naar uit je te zien tijdens de borrel op 12 december!

Namens het Autarkeia bestuur,

Chris Stapper

Opname lezing Marise Raaijman: Loving or losing love

Abstract

De lezing is gebaseerd op Marise’s scriptie ‘Loving or losing love, a critical assessment of claims about a ‘loveless society’

Marise’s lezing zal in het Nederlands zijn. Hieronder een Engelse abstract, direct uit haar scriptie:

“In this thesis, I take a critical look at the views on love of the two main authors who propound the theory of a loveless society, bell hooks, and Erich Fromm. I argue that the claims they make about love in their explanation of lovelessness in current society are defendable and we are indeed experiencing lovelessness. After explaining hooks’ and Fromm’s main assumption about love, I discuss psychological and sociological research from Stephen Butler and Eva Illouz to help explain why our capitalist society has become loveless. I examine the claims of hooks and Fromm based on six philosophical theories about love: hedonism, platonic intellectualism, stoicism, evolutionism, agapism, and romanticism. I look at the three different societal conceptions of love that these authors have identified over the years and match different philosophical theories with each one. I will also show that hooks and Fromm assume an agapic account of love, which I argue to be the most defensible account of love after critical inspection of the alternative accounts, despite some drawbacks.”

Opname van de lezing:

Nieuwsbrief september 2021

Lezing “Loving or losing love”

Datum: donderdag 14 oktober
Programma: 20.00-21.30

Start lezing: 20.00 uur

Einde lezing & discussie: 21.30  uur

Spreker: Marise Raaijman

Link: https://meet.jit.si/lezingmariseraaijman 

Inhoud:

De lezing is gebaseerd op Marise’s scriptie ‘Loving or losing love, a critical assessment of claims about a ‘loveless society’

Marise’s lezing zal in het Nederlands zijn. Hieronder een Engelse abstract, direct uit haar scriptie:

“In this thesis, I take a critical look at the views on love of the two main authors who propound the theory of a loveless society, bell hooks, and Erich Fromm. I argue that the claims they make about love in their explanation of lovelessness in current society are defendable and we are indeed experiencing lovelessness. After explaining hooks’ and Fromm’s main assumption about love, I discuss psychological and sociological research from Stephen Butler and Eva Illouz to help explain why our capitalist society has become loveless. I examine the claims of hooks and Fromm based on six philosophical theories about love: hedonism, platonic intellectualism, stoicism, evolutionism, agapism, and romanticism. I look at the three different societal conceptions of love that these authors have identified over the years and match different philosophical theories with each one. I will also show that hooks and Fromm assume an agapic account of love, which I argue to be the most defensible account of love after critical inspection of the alternative accounts, despite some drawbacks.”

Leeskring

De leesgroep van Autarkeia heeft de zomer overbrugd met verschillende werken van Iris Murdoch, maar nu is zij klaar voor de volgende uitdaging: de Philosophischen Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände van Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. 

Dat zijn meerdere monden vol, maar laat dat je vooral niet ontmoedigen!* Elke twee weken komen we (digitaal) samen en bespreken we de gelezen stof. De filosofische werken breken we altijd op in behapbare brokken zodat er genoeg ruimte is voor diepgang en discussie. Lijkt het je leuk om mee te doen, stuur dan vooral een mailtje naar Giordano.

* We lezen in principe de Engelse vertaling, hoewel het je ook geheel vrij staat om het originele Duitse werk te lezen. 

Afsluitend

We kijken ernaar uit jullie te zien op 14 oktober!

Namens het Autarkeia bestuur,

Chris Stapper

Opname lezing Albert Visser: Types en tokens naar de tweede plaats!

Abstract

Kan er iets duidelijker zijn dan het type-token onderscheid? `type-token’ heeft twee token `e’s en één type `e’, toch? Hoe moeilijk kan het zijn? Nee, zo is het onderscheid nog niet duidelijk. Een tel-argument geeft ons nog geen filosofische distinctie. Wat voor entiteiten zijn types and tokens? Is het een interne eigenschap van een token om een token te zijn van zijn type? Ook als we het onderscheid bevredigend uit kunnen leggen, welke rol speelt het onderscheid in ons begrip van wat de letter of het woord is? En

wat voor begrip zoeken we eigenlijk? In mijn praatje zal ik twee nadere explicaties van het type-token onderscheid bespreken (Tarski en Corcoran), ze wegen en ze te licht bevinden. Bovendien zal ik betogen dat de centrale noties bij het denken over letters en woorden niet type en token maar de volgende (dienen te) zijn: tekst, letter/woord, voorkomen van letter/woord. (Ik zal mij beperken tot bespreking van de letter. Woorden zijn ingewikkelder.)

Opname van de lezing:

Nieuwsbrief april 2021

Lezing: Types en Tokens, Weg Ermee!

Datum:   Zaterdag 8 mei

Tijd:     14.00-15.00 uur

Spreker: Albert Visser

Link voor de lezing: https://meet.jit.si/TypesEnTokensWegErmee 

Inhoud:

Kan er iets duidelijker zijn dan het type-token onderscheid? `type-token’ heeft twee token `e’s en één type `e’, toch? Hoe moeilijk kan het zijn? Nee, zo is het onderscheid nog niet duidelijk. Een tel-argument geeft ons nog geen filosofische distinctie. Wat voor entiteiten zijn types and tokens? Is het een interne eigenschap van een token om een token te zijn van zijn type? Ook als we het onderscheid bevredigend uit kunnen leggen, welke rol speelt het onderscheid in ons begrip van wat de letter of het woord is? En

wat voor begrip zoeken we eigenlijk? In mijn praatje zal ik twee nadere explicaties van het type-token onderscheid bespreken (Tarski en Corcoran), ze wegen en ze te licht bevinden. Bovendien zal ik betogen dat de centrale noties bij het denken over letters en woorden niet type en token maar de volgende (dienen te) zijn: tekst, letter/woord, voorkomen van letter/woord. (Ik zal mij beperken tot bespreking van de letter. Woorden zijn ingewikkelder.)

Vorige bijeenkomst

De lezing van Charles Vergeer over ‘Paulus bij de filosofen’ was met 22 aanwezigen zeer geslaagd!
Een opname van de lezing is hier te vinden: https://www.youtube.com/watch?v=q5se5ASDz7k

Leeskring: nieuwste boek

In de leeskring gaan we het volgende boek lezen: Über die Freiheit des menschlichen Willens van Arthur Schopenhauer.
De eerste bijeenkomst over dit boek is dinsdag 20 april om 20:00. Interesse om mee te doen? Stuur een bericht naar Lies!

Mediaclub en Discord groep 

Na het succes van de leesgroep willen we graag het filosoferen nog meer stimuleren. Het lezen van een heel boek kan toch als een wat grotere verplichting voelen. Daarom willen we graag iets aanbieden dat laagdrempeliger is: een groep waarbij we films, podcasts, series of andere media bediscussiëren.

Omdat het filosoferen nog op afstand moet gebeuren, hebben we hiervoor een Discord groep aangemaakt. Neem contact op met een van de bestuursleden voor de link!

Het is volledig vrijblijvend. Je hoeft je pas in het gesprek te mengen als je het interessant vindt of stel zelf een onderwerp voor om over te filosoferen. Heb je bijvoorbeeld altijd al willen beargumenteren waarom Plato’s De Staat noodzakelijk is om superman te begrijpen in Man of Steel? Of waarom Super Mario Bros. een surrealistisch kunstwerk is? Dan is dit je kans!

Voor de mensen die Discord niet kennen: het is een chatplatform voor zowel tekst als spraak die eenvoudig en laagdrempelig contact mogelijk maakt. Om mee te doen heb je geen account of installatie van een programma voor nodig, maar dat maakt het wel een stuk makkelijker. Als je geen account hebt zal de website je vragen om een naam en je geboortedatum in te vullen, dit is verplicht. Hierna wordt om je e-mailadres gevraagd, dit is niet verplicht. Je kunt verdergaan met je tijdelijke account door naast dit tekstveld te klikken.

Afsluitend

We kijken er naar uit jullie te zien bij de lezing van Albert!

Namens het Autarkeia bestuur,

Chris Stapper

Nieuwsbrief Maart 2021

Lezing: Paulus bij de filosofen

Datum: Donderdag 1 april

Tijd: 19.00-20.00 uur

Spreker:  Charles Vergeer

Link voor de lezing: https://meet.jit.si/paulusendefilosofen 

Inhoud:

Eind 2019 organiseerden we een lezing door Charles Vergeer over ‘Paulus bij de filosofen.’ Door de hoeveelheid materiaal en discussie lukte het echter niet om alles te behandelen, daarom hebben we Charles gevraagd een tweede lezing te geven. In deze lezing zal Charles kort teruggrijpen op wat hij eind 2019 vertelde en zijn verhaal voortzetten.

Paulus bleef aanwezig in de westerse wijsbegeerte door Augustinus, Thomas, Luther en Hegel. Vanaf Nietzsche nam hij zelfs een steeds grotere plaats in. Voor Nietzsche was Paulus de eigenlijke stichter van het christendom en golden dus de heftigste verwijten tegen dit geloof de leer en persoon van Paulus. Martin Heidegger wijdde ten tijde van het schrijven van Sein und Zeit een serie colleges aan het denken van Paulus. Giorgio Agamben schreef een fascinerend boek over Paulus en de blijvende tijd, de tijd die ons nog rest. De Nijmeegse hoogleraar filosofie Gert-Jan van der Heiden publiceerde recent een studie, Het uitschot en de geest, over Paulus onder de, vooral moderne Franse, filosofen. Derrida, Lacan, Deleuze en Jacob Taubes passeren de revue. Paulus kiest partij tegen de letter van de wet, de regels en protocollen, voor de vrijheid van de mens, de nieuwe mens tegenover de oude. Wat hij bedoelt is omstreden en vaak ook onduidelijk, Door goed te lezen poog ik nieuwe inzichten in de persoon en positie van Paulus te krijgen.

Vorige bijeenkomst  

De lezing van Daniël Cohnitz was met 22 aanwezigen zeer geslaagd! Helaas konden we de lezing niet opnemen, dit hopen we bij de volgende lezing weer te kunnen doen.

Leeskring

Net als de digitale lezing van Daniël Cohnitz is de leesclub een succes. Na Il Principe’ van Niccolo Machiavelli lazen we de Meditationes van René Descartes. Het grote filosofie gehalte werd door de kring gewaardeerd ten opzichte van de eerste tekst die is gelezen. Afgelopen week is aangevat met het derde boek, Zur Genealogie der Moral van Friedrich Nietzsche.

Ook meelezen? Op onze Drive omgeving vind je een lijst met voorstellen vanuit de leeskring!                

Afsluitend

We kijken er naar uit jullie te zien bij de lezing van Charles!

Namens het Autarkeia bestuur,

Chris Stapper

Nieuwsbrief voorjaar 2021

Datum: Donderdag 18 februari

19.30 uur Korte ALV
20.00 uur Start lezing
20.45 uur Start discussie

Spreker: Daniel Cohnitz

Aanmelden lezing: Stuur een bericht naar Lies

Over de spreker: https://www.uu.nl/medewerkers/DCohnitz

Inhoud:

After the storming of the Capitol in the United States on January 6, we are once again confronted with the presence of conspiracy theories like QAnon. It seems obvious that these (sometimes absurd) theories are false. However, we shouldn’t underestimate such theories and shrug them off as insignifcant. In this lecture, Daniel Cohnitz will tell us a bit more about the epistemology behind conspiracy theories, about the mindsets that lead people to belief them and he will try to give us an idea of what would be a good strategy in responding to conspirational thinkers.

Korte ALV voorafgaand aan de lezing

Corona is helaas nog onder ons. In deze tijden proberen we als bestuur digitale activiteiten te organiseren zodat we elkaar toch kunnen zien. Wij zijn natuurlijk benieuwd hoe dit voor alle leden is, of onze activiteiten eventueel toegankelijker gemaakt kunnen worden en of er ideeën zijn voor nieuwe of andere activiteiten. 

Daarnaast heeft er een wisseling in het bestuur plaatsgevonden: Robin de Bruijn heeft helaas minder tijd beschikbaar, waardoor hij het bestuur heeft verlaten. Gelukkig vonden wij Anne Pol (voorzitter FUF 2018-2019) bereid om ons bestuur te versterken en zo ook de meest recente generatie alumni te vertegenwoordigen.

Indien je een agendapunt in wil dienen, stuur dan een mailtje naar Lies! Als er veel punten in worden gediend zullen we de ALV verlengen, vooralsnog willen we proberen deze tot ongeveer een half uur te beperken en daarna over te gaan naar de lezing.

Afsluitend

We kijken er naar uit om jullie te zien op de lezing van Daniel.

Hartelijke groet, namens het Autarkeia bestuur,

Chris

Nieuwsbrief najaar 2020

Lezing Utopieën

Datum: 20 November

Programma:

Start lezing: 19.00

Start discussie: 19.45

Spreker: Jos Philips

Lezing volgen: Dit kan digitaal via Jitsi, uitleg volgt hieronder!

Toegang: Volledig gratis.

Aanmelden: Is niet nodig voor deze lezing

Abstract

De lezing ‘utopie – een verkenning’ gaat in op utopie, ideale theorie en niet-ideale theorie, en verkent de gevaren, het belang en de beperkingen van deze diverse vormen van denken over de politieke en sociale werkelijkheid. Diverse filosofen en actuele voorbeelden zullen de revue passeren.
We kijken een opname van de lezing van Jos, daarna zal Jos zelf ook aanwezig zijn voor de discussie.

Zo volg je de lezing

<informatie niet meer relevant>

Nieuwe website Rii Dalitz

Rii Dalitz is al sinds jaar en dag Autarkeia lid – recent lanceerde ze haar nieuwe website, over kunst en filosofie. Omdat we graag de (filosofische) initiatieven van onze leden delen brengen we jullie hier dan ook graag van op de hoogte. Het adres van Rii’s website is: http://www.riidalitz.nl/ 

Leeskring

Om in deze tijden van beperkt sociaal contact nog wat diepgang en discussie te kunnen bieden, hebben we een nieuw initiatief in het leven geroepen: de leeskring. We zullen met de leeskring gezamenlijk (filosofische) boeken lezen en bespreken. Komende tijden zal dit online gebeuren. De precieze kanalen die we hiervoor zullen gebruiken, bepalen we in overleg met de deelnemers. 

Het eerste boek dat gelezen zal worden is Niccolò Machiavelli’s Il Principe (De Vorst). Om deelname aan de groep te vergemakkelijken zullen we niet een specifieke uitgave lezen. Mocht je het boek nog niet in de kast hebben staan, kun je  hier een digitale versie in het Engels lezen: https://en.wikisource.org/wiki/The_Prince_(Marriott) en hier het origineel: https://it.wikisource.org/wiki/Il_Principe 

Heb je interesse om mee te doen? Stuur dan voor 31 oktober een mailtje naar efderegt@gmail.com. Hierna zul je een mailtje van ons ontvangen met meer informatie.

Opname lezing Leon Geerdink

In de eerste online lezing van Autarkeia sprak Leon Geerdink over ‘Filosofie, wat heb je daar nou eigenlijk aan?’, de lezing is terug te kijken op youtube via deze link: 

https://www.youtube.com/watch?v=EWMDWj4QYjM&t=2847s 

Review boek Jos Philips

Voor de meeste Autarkeia leden zal dr. Jos Philips geen onbekende naam zijn. Voor wie niet bekend is met Jos: Jos Philips is universitair docent politieke filosofie en ethiek aan de universiteit Utrecht. Zijn onderzoek betreft mondiale rechtvaardigheid (m.n. mensenrechten, armoede) en duurzaamheid.

In zijn boek dat eerder dit jaar in mei is verschenen gaat Philips in op twee uitdagingen voor mensenrechten waar in de filosofie weinig aandacht aan wordt geschonken. 

  1. Hoe kan men zich oprecht inzetten voor mensenrechten in een structureel ongelijke wereld.
  2. Hoe kunnen de rechten van toekomstige mensen worden gewaarborgd en hoe kunnen 

prioriteiten worden gesteld tussen het heden en de toekomst, met name in het huidige debat met betrekking tot klimaatverandering

Philips ontwikkelt op beiden uitdagingen een antwoord en laat zien hoe men gemotiveerd kan worden om hiernaar te handelen. 

Het boek is voor een breed publiek toegankelijk, maar in het bijzonder voor wetenschappers en studenten in mensenrechten, politieke filosofie en sociale wetenschappen.

Gratis download: https://www.taylorfrancis.com/books/9781003011569

Afsluitend

Hoewel we elkaar niet ‘live’ kunnen zien zoals gewoonlijk, hopen we dat jullie toch inspiratie en plezier halen uit deze digitale lezing van Jos en uit de leeskring. Zouden jullie ons kunnen laten weten hoe jullie de lezing hebben gevonden en wat we eventueel anders kunnen doen?  

Namens het Autarkeia bestuur,

Chris Stapper

Nieuwsbrief voorjaar 2020

Aankondiging volgende lezing, door Albert Visser: TYPES EN TOKENS, WEG ERMEE!

Programma:

13.00: Inloop:
13.15: Start lezing
15.00: Borrel (café Hofman)

Spreker: Albert Visser
Locatie: Utrecht, Drift 21, ruimte 1.09

Toegang:

Leden gratis, niet-leden € 5,-.
Gelieve van tevoren te betalen, dat kan op IBAN NL37 INGB 0002294471 t.n.v. Autarkeia te Utrecht.
Lidmaatschap van Autarkeia kost € 10,-, voor wie lid wil worden zullen inschrijfformulieren aanwezig zijn. 

Aanmelden:

Per email, door te mailen naar:  efderegt@gmail.com. Doe dit alstublieft tijdig.

Lezing Albert Visser: TYPES EN TOKENS, WEG ERMEE!

Kan er iets duidelijker zijn dan het type-token onderscheid?

`type-token’ heeft twee token `e’s en één type `e’, toch? Hoe moeilijk kan het zijn?

Nee, zo is het onderscheid nog niet duidelijk. Een tel-argument geeft ons nog geen filosofische distinctie. Wat voor entiteiten zijn types and tokens? Is het een interne eigenschap van een token om een token te zijn van zijn type? Ook als we het onderscheid bevredigend uit kunnen leggen, welke rol speelt het onderscheid in ons begrip van wat de letter of het woord is? En wat voor begrip zoeken we eigenlijk?

In mijn praatje zal ik twee nadere explicaties van het type-token onderscheid bespreken (Tarski en Corcoran), ze wegen en ze te licht bevinden. Bovendien zal ik betogen dat de centrale noties bij het denken over letters en woorden niet type en token maar de volgende (dienen te) zijn: tekst, letter/woord, voorkomen van letter/woord. (Ik zal mij beperken tot bespreking van de letter. Woorden zijn ingewikkelder.)

Tempore volente, zullen de volgende onderwerpen de revue passeren.

  • De fragiele aard van het token
  • glyphen en tokens
  • De vermenigvuldiging van telargumenten
  • De grondslagen van string theorie (niet de string theorie van de fysici

  maar de string theorie met een mathematisch solide basis)

  • Wat is tekst?
  • De schaakmetafoor

Lezing Charles Vergeer – Blog door Niels Hagen

Het  volledige blog is hier te lezen!

Opnames van lezingen

Omdat we als Autarkeia trots zijn op de lezingen die we organiseren, willen we ze graag breder beschikbaar maken. Als bestuur hebben we ons daarom voorgenomen om lezingen op te nemen, uiteraard alleen in overleg met de spreker en zonder het publiek op te nemen. Niek Wiskerke, die eerder de lezing van Charles Vergeer heeft opgenomen, heeft toegezegd hier af en toe bij te kunnen helpen. Meer hulp is echter van harte welkom, dus mochten er leden zijn die een goede camera hebben, of kennis van het maken van youtube-waardige video’s, dan horen wij graag van hen!

Afsluitend

Als bestuur kijken we er naar uit jullie te zien bij de lezing van Albert Visser op 14 maart!

Namens het Autarkeia bestuur,

Chris Stapper